Link Programları

Link Programları

20 yıldır Emek Bilgisayar  Link Programları Ankara yetkili satıcısıdır.Link paket programları Türkiyenin önde gelen yazılım firmalarından birisidir.

Emek Bilgisayar , Link programları  Satış sonrası eğitim, yıl sonu devir işlemlerinizde ve personel değişikliklerinde zaman kaybetmeden uzaktan ve online destek ile hizmetinizdeyiz. Emek bilgisayar link programlarının eğitimini ve desteğini yıllardır aynı titizlik ve güvenle yıllardır kullanıcılarına sunmaktadır.

Emek Bilgisayarın ankara da  yıllardır kullanıma ve satışa sunduğu  Güneş sistemi, iş süreçlerinin her adımına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış, yeni ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, Kurumsal Kaynak Planlaması, İnsan Kaynakları, Sabit Kıymetler, Üretim Yönetim Sistemi ve Web çözümleri içeren, birbiri ile entegre çalışan modüllerden oluşan bir iş yönetim sistemidir.

Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı rekabet ortamında, iş akışlarının hızlandırılması ancak sağlıklı bilgi yönetimi ile mümkün olmaktadır.

Yeni ekonominin şartlarını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi sayesinde güncel çözümler sunan Güneş Sistemi, iş akışlarında bütünsellik sağlayarak bilginin doğru yönetilmesini hedeflemektedir.

İşletmelerin kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre çalışma prensiplerini belirleyebilecekleri esneklikte tasarlanan Güneş Sistemi, bilgi üzerinde kontrol yaratan güvenli yapısı, bilgiye hızlı ve kolay erişilmesini sağlayan görüntüleme teknikleri ile yeni ekonomide başarılı olmak isteyen işletmeler için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Her türlü bilgiyi kaynağından alan ve bu bilgileri öngörülen noktalara ileten Güneş Sistemi; işletmelerin Satınalma, Satış, Finans, Muhasebe, Üretim gibi departmanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda oluşturulmuştur.

Windows ortamında geliştirilen Güneş Sistemi, istemci/sunucu (client/server) mimarisi özelliği ile kullanıcı verimini arttırarak hızlı ve kolay bir çalışma ortamı sunmaktadır. Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) ile değişik özelliklere sahip birçok veritabanına erişilebilmesi, nesne bağlama özelliği ile sistemdeki tüm kayıtlara OLE nesneleri bağlanabilmesi gibi özellikler işletmelerin çalışma ortamlarını zenginleştirmeleri için sunulan alternatifler arasındadır.

Güneş Sistemi; iş akışları için gerekli tüm süreçlere cevap verebilecek yapısı, Türkiye dışındaki ülkelerin mevzuatına kolayca uyarlanabilmesi sayesinde uluslararası çözümler sunan bir yönetim sistemidir.

Link Bilgisayar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirdiği yeni teknolojik ürünü "Yeni Nesil Yönetim Sistemi"ni yenilenen yüzü ile piyasaya sundu. İşletmelerin iş süreçlerini minumuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan "Yeni Nesil Yönetim Sistemi", kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır.

Windows ortamında geliştirilen, kullanıcı dostu arayüzü, tam Windows uyumluluğu, geliştirilmiş güvenlik özelliği, sistemde hazırlanan her türlü raporun direkt Excel'e aktarımı, hesap özeti, borç-alacak listesi gibi listelerin e-mail yoluyla gönderilebilmesi, gelişmiş rapor üreticisi gibi bir çok gelişmiş özelliğe sahip "Yeni Nesil Yönetim Sistemi", Muhasebe, Finans, Satış-Pazarlama ve Satınalma, Stok, Bordro, İşletme, Sabit Kıymetler programları ve alt modüllerini kapsamaktadır.

Bilginin,ekonominin temeli ve sermayesi haline geldigi günümüz koşullarında bilgi teknolojileri; işletmelere finansal ve operasyonel süreçlerini geliştirecek çözümler sunmanın yanısıra,  işletmelerin insan kaynaklarını doğru planlamalarına, yönetmelerine ve değerlendirmelerine yönelik çözümler de sunmalıdır.

İşletmelerin, piyasada rakiplerinin önüne geçebilmelerinin en temel yollarından biri de insan kaynağını doğru yönetmeleridir. Stratejilerine uygun organizasyon yapısını oluşturması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu organizasyona uygun insan kaynağını bulunduracak şekilde bir insan kaynakları yönetimi sistemine sahip olması işletmelerin karlılığı ve sürekliliğinde önemli rol oynamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletmeler;
Belirlenen organizasyon yapısı ve ihtiyaçları dogrultusunda eleman alımı yapabilmeli, işe alınan personelin tüm özlük ve sicil işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.

Link Bilgisayar A.Ş. bu amaçla; TECHNO İnsan Kaynakları programını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur.
Bu uygulama sayesinde işletmeler; Organizasyon, Personel, Aday, İzin, Bordro Tahakkuk ve Raporlama gereçlerini kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile ; rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip, şirketin zaman, işgücü ve para kaybı en aza indirilerek kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Techno IK:

 • İnsan Kaynakları
 • Fark Bordosu 
 • Aday Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Tahsisli Eşya Yönetimi
 • Kariyer Yönetini  modüllerinden oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları:

 • Organizasyon Şeması
  • Şirket
  • İşyeri
  • Birim
  • Pozisyon
 • Personel Yönetimi
  • Özlük Bilgileri
  • Personel Şirket Bilgileri
  • Personel Çıkış Görüşmeleri
  • Personel Bilgilerinin dış ortamdan transferinizin Yönetimi
  • Personellerin Hak edilen izinleri
  • Personellerin Kullanılan İzinleri
 • Ücret Yönetimi
  • Ücret Zam Yönetimi
 • Bordro ve Tahakkuk
  • Ek kazanç- Sosyal Yardım
  • Kesinti İşlemleri
  • Puantaj oluşturma
  • Puantaj Aktarımı ( kartlı sistemlerden vb)
  • Bordo hesaplama
  • Bordo Maliyet Analizi
  • Kıdem Ve İhbar tazminatı İşlemleri
  • Tahakkuk parametreleri
 • Elektronik Veri Yönetimi
  • E-bildirge hazırlama
  • Banka Transfer dosyası hazırlama
  • Muhasebe entegrasyonu.- XML fiş hazırlama
 • Raporlama
  • Standart olarak kullanıma sunulan raporlar ve kullanıcı tarafından hazırlanabilen Analizler olmak üzere 2 kategoride rapor alma imkanı bulunmaktadır.
   • Bordo ve Tahakkuk Raporları
   • Personel Raporları
   • İzin Raporları
   • Puantaj Raporları
   • Aday Raporları 

Fark Bordosu:

 • Fark Bordosu işlemlerini yapar

Aday Yönetimi:

 • Aday Bilgileri
 • Aday Mülakat Bilgileri
 • Aday İlan ve Maliyet Takibi
 • Aday değerlendirme
 • Aday bilgilerinin dış ortamdan transferi